Month: January 2023

کامپوزیت های شیشه ای فلزی برای لوازم جانبی انحصاری هواپیماکامپوزیت های شیشه ای فلزی برای لوازم جانبی انحصاری هواپیما

کامپوزیت های شیشه ای فلزی در لوازم جانبی گران قیمت هواپیما برای افزایش شکل پذیری و دوام قطعات استفاده می شود. پردازش این کامپوزیت ها بسیار دشوار است زیرا در

کاربرد گسترده ماشین لباسشویی افقی مورد استفاده در صنعت شیشهکاربرد گسترده ماشین لباسشویی افقی مورد استفاده در صنعت شیشه

با توسعه سریع صنعت ساختمان و تولید شیشه، صنعت پردازش عمیق شیشه نیز به طور گسترده توسعه یافته است. این مقاله عمدتاً کاربرد گسترده ماشین لباسشویی شیشه تخت را در